Bảo mật

Khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi , tỏ rõ bạn nhìn nhận và chấp thuận các quy tắc và điều khoản trong chính sách bảo mật của Game iWin Online, và hiểu rõ mục đích thu thập tài liệu cũng như cách thức xử lý.

1. Thu thập tài liệu và sử dụng
Khi khách hàng mở & sử dụng tài khoản của Game iWin Online, chúng tôi sẽ thu thập các tài liệu liên quan, ví dụ như họ & tên, địa chỉ, tuổi, địa chỉ e-mail, vị trí IP…vv, để thu thập các tài liệu này với mục đích:
– Bảo lưu ghi nhận giao dịch trong tài khoản
– Hổ trợ cải thiện quản lý tài khoản
– Lý do an toàn (bao gồm chứng minh danh tính khách hàng)
– Tạo lập file cho khách hàng
– Quản lý quan hệ khách hàng và đạt mục đích tiếp thị

Tình trạng giao dịch trong tài khoản
Để nhận biết sở thích của khách hàng và cung cấp các thông tin liên quan, hoặc với lý do an toàn trên cơ sở vận hành giao dịch và nghiệp vụ …vv, chúng tôi sẽ bảo lưu giao dịch của khách hàng để tiện phân tích.

Truyền đạt thông tin khuyến mãi
Sau khi mở tài khoản, khách hàng sẽ tự động thu được các thông tin ưu đãi từ Game iWin Online một cách tự động và vô thời hạn.

Thay đổi tài liệu cá nhân của bạn
Khách hàng có thể thay đổi tài liệu cá nhân bất kì lúc nào. Nếu thấy cần thiết, có thể liên lạc cùng với nhân viên chăm sóc khách hàng của chúng tôi.

Tính chính xác và an toàn của tài liệu cá nhân
Chúng tôi cam kết sẽ sắp xếp và bảo lưu tài liệu khách hàng thật cẩn thận, và duy trì tính chính xác của các tài liệu liên quan. Căn cứ pháp định, khách hàng có quyền bảo lưu tài liệu cá nhân và yêu cầu điều chỉnh bất kỳ sai lệch.
Đồng thời, chúng tôi sẽ dùng cách thức để đảm bảo tài liệu của khách hàng trong quá trình xử lý, đạt đến tiêu chuẩn nghiêm khắc nhất. Ngoài ra, tài liệu của khách hàng sẽ được công khai khi trong phạm vi pháp luật cho phép, việc tài liệu chỉ công khai với các bộ phận liên quan trong Game iWin Online, hợp tác thương nghiệp, cố vấn và nhà cung ứng.

Chúng tôi cam kết không mang tài liệu khách hàng bán cho bên thứ ba.

File văn kiện (Cookies)
Khi khách hàng lần đầu vào trong trang web này , một tập tin có tên (Cookies) sẽ chuyển tải đến thiết bị trình duyệt web của bạn để phân tích, sau đó, khi bạn một lần nữa bấm vào trang web của chúng tôi, tập tin (Cookies) này sẽ có một mã nhận biết vi tính của bạn. Việc này giúp chúng tôi căn cứ theo sở thích và cảm hứng của bạn, hổ trợ cung cấp dịch vụ phục vụ một cách tốt nhất.
Dẫu rằng phần mềm trình duyệt web của khách hàng chọn lựa không tiếp nhận tập tin (Cookies), vẫn có thể đi vào trang web của chúng tôi thật thuận lợi, cách biệt ở đây là chúng tôi không thể cung cấp dịch vụ phục vụ một cách tốt nhất.

2. Thông tin trang web
Hệ thống của chúng tôi sẽ tự động ghi nhận đường dẫn và mã IP của người click vào trang web, nhưng chúng tôi tuyệt đối không ghi chép địa chỉ email của bạn, và mục này chủ yếu là dùng trong việc tính lưu lượng trang web.

3. Hệ thống quảng cáo
Hệ thống quảng cáo của chúng tôi sẽ tự động ghi nhận vị trí IP của người đăng nhập vào, việc này với mục đích phát huy công tác tuyên truyền của trang web.

4. Tính an toàn của iWin
Game iWin Online nhằm đảm bảo tài liệu cá nhân mà khách hàng đã cung cấp cho chúng tôi và tính bảo mật tuyệt đối của tài liệu, nên các nội dung liên quan đã chuyển tải cho chúng tôi, sẽ phải thông qua một kỹ thuật bảo mật, rồi mới chuyển tải vào trong thiết bị phục vụ của chúng tôi, việc thực thi bảo mật này, có sử dụng kỹ thuật tường lửa chống virút tiên tiến nhất để bảo vệ, trang web giải trí và phần mềm của chúng tôi cũng sử dụng trình thức bảo mật tốt nhất, với mục đích bảo vệ cho tài liệu cá nhân của người chơi không bị bên thứ ba sử dụng.

Nếu khách hàng có bất kỳ nghi vấn nào đối với chính sách bảo mật của chúng tôi, xin hãy gởi thư tư vấn hoặc sử dụng trang web trực tuyến phục vụ 24 tiếng của Game iWin Online để liên lạc cùng.

BQT Website iwindanhbai.net


Leave a Reply

Your email address will not be published.